skip to Main Content
Presentacions dels participants

Desplegament estratègic mitjançant intel·ligència col.lectiva

L’agència de Salut Pública de Catalunya va encarregar a l’equip d’Oscilatio Project la formació i acompanyament d’un equip de facilitadors i facilitadores de grups d’intel·ligència col.lectiva per desenvolupar algunes de les noves  línies estratègiques. El projecte que s’ha desenvolupat al llarg de vuit mesos es va iniciar amb la selecció i formació de quinze facilitadors i facilitadores, i va continuar amb l’acompanyament   i supervisió durant la seva tasca de dinamització de cinc grups d’intel·ligència col.lectiva amb uns seixanta professionals de tots el àmbits territorial i funcionals de l’organització. Les conclusions dels grups ha estat presentades aquests dies al Comitè de Direcció de l’agència.

 En la imatge es pot veure una de les pràctiques realitzades durant la formació de l’equip de facilitadors i facilitadores

Back To Top