skip to Main Content

Direcció de centres escolars – escola de directius

Durant els mesos de febrer i març  Guy Giménez i Lluís Casado han participat com a docents en tres sessions del Post grau de la La Universitat Ramon Llull sobre direcció de centres escolars.  En aquestes sessions es va dialogar sobre  les aplicacions de la gestió de la complexitat i de la intel·ligència col.lectiva  a la gestió de centres docents.

El fet que entre els assistents es trobessin  alumnes procedents de diversos paisos va enriquir molt el debat que es va centrar sobre cóm gestionar els interessos dels diversos actors implicats i la importància de les respostes basades en acords front les situacions molt complexes.

Back To Top